Effectieve feedback en aanspreekcultuur

 • Positieve aanspreekcultuur creëren
 • Effectieve feedback om samenwerking te verbeteren
 • Feedback vragen in het kader van de HR cyclus

Je hoort regelmatig: ‘feedback is een cadeau’. Dat ervaart zeker niet iedereen! Mensen vinden het vaak moeilijk om feedback te geven of te ontvangen. Ze zijn bang voor weerstand of om de relatie met collega’s te beschadigen. Ook het vragen naar feedback kan voor sommigen lastig zijn.

Wat wij doen

Wij helpen aanspreekgedrag blijvend te optimaliseren, waardoor samenwerking, sfeer en prestaties verbeteren. Vaak is feedbacktraining een onderdeel van onze aanpak, maar de verbetering kan ook op andere manieren bereikt worden. Dit hangt af van de situatie in jouw organisatie. Wij besteden veel aandacht aan het borgen van de resultaten.

Neem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op om een afspraak te maken.

Wat onze aanpak succesvol maakt

 • Doelgericht en positief feedback leren geven, - ontvangen en - vragen
 • Actieve betrokkenheid van het team en management bij de voorbereiding
 • Een plan op maat, afgestemd op je wensen en doelstellingen
 • Aan de slag op teamniveau met praktijksituaties
 • De kracht van complimenten leren gebruiken
 • Veel aandacht voor individuele leervragen
 • Actief betrekken van het management in het traject. Zij geven het goede voorbeeld
 • Altijd begeleiding bij de borging van de resultaten in de praktijk
 • Inzet van bewezen wetenschappelijke inzichten, zoals Organizational Behavior Management en Positieve Psychologie, voor blijvende positieve gedragsverandering

Klanten over onze feedbacktrajecten

 • Suna Soysuren, Chef Nieuws L1

  Suna Soysuren, Chef Nieuws L1

  Frank heeft samen met ons een maatwerkprogramma feedback geven en- ontvangen ontwikkeld en verzorgd. Hij is een enthousiaste, interactieve en ervaren trainer die uitgaat van praktijksituaties en de leerbehoeften van de deelnemers. Dat maakt de training laagdrempelig en praktisch toepasbaar.

  Bij Frank komen mensen uit hun comfort zone en durven zij hun aanpak aan te passen.

 • Linde te Koppele, Online Content Manager NPO Zapp en NPO Zappelin

  Linde te Koppele, Online Content Manager NPO Zapp en NPO Zappelin

  De training Feedback Geven heeft mij praktische handvaten gegeven over hoe ik feedback kan geven, ontvangen en vragen. Feedback geven vond ik moeilijk, omdat ik bang was iemand te kwetsen maar met de tips en oefeningen van Frank weet ik nu hoe ik op een goede manier dingen bij anderen kan aangeven.

  Er was een fijne, open sfeer tijdens de training waardoor iedereen ruimte voelde om over (soms ook moeilijke) situaties te praten, tips te vragen en te oefenen.

 • Else Ruizeveld de Winter Gemeentesecretaris Eemnes en Lid directieraad BEL Combinatie

  Else Ruizeveld de Winter Gemeentesecretaris Eemnes en Lid directieraad BEL Combinatie

  Actief en ontwikkelingsgericht feedback vragen en feedback geven is de kern van onze nieuwe HR cyclus. Onze medewerkers vonden het moeilijk en spannend om dit te gaan doen. Pameijer & Partners heeft samen met ons een maatwerk trainingsprogramma ontwikkeld en verzorgd voor al onze medewerkers en leidinggevenden. Zelfs van medewerkers die aanvankelijk tegen de training opzagen, kregen wij positieve reacties op dit traject. 

  De trainers zijn enthousiast en zeer ervaren. Hun aanpak onderscheid zich door een praktische insteek; zij gaan gericht aan de slag met zaken die individuele medewerkers moeilijk vinden, zij betrekken continue directie en management bij het traject. Èn zij ondersteunen ons bij het borgen van de feedbackvaardigheden op de werkvloer. Feedback geven blijft spannend, maar met de juiste tools gaat het in ieder geval een stuk makkelijker. Daarnaast ervaart men dat het een bijdragen kan leveren aan de eigen (team) ontwikkeling.

 • Marieke Volbers-Huisken, Afdelingsmanager & opdrachtgever Gemeente Hilversum

  Marieke Volbers-Huisken, Afdelingsmanager & opdrachtgever Gemeente Hilversum

  Pameijer & Partners heeft in onze organisatie, de medewerkers en het management, geleerd elkaar beter aan te spreken en feedback te geven. Hiermee hebben zij de samenwerking versterkt binnen onze organisatie. De cursisten prijzen de toepasbaarheid van het geleerde in de dagelijkse praktijk. De trainers gingen consequent uit van de specifieke situatie en behoeften van cursisten, waardoor ze iedereen - ook de sceptici - meekregen. 

  Ook kregen zij veel positieve feedback over hun deskundigheid en de interactieve, laagdrempelige en humorvolle wijze waarop de cursus wordt gegeven. Pameijer & Partners is betrouwbaar in de uitvoering; ze hebben zich geen enkele keer afgemeld door een calamiteit van hun kant. Kortom: Ze hebben een moeilijk onderwerp hanteerbaar gemaakt.

Optimaal samenwerken

 • Optimale samenwerking in jouw organisatie
 • Succesvolle teams
 • Beter presteren als team
Soms verloopt de samenwerking in de praktijk niet optimaal. Zo kan beeldvorming samenwerking verslechteren, er wordt te weinig aangesproken of feedback gegeven, werkwijzen zijn niet op elkaar afgestemd of zelfsturing geeft problemen. Hierdoor is de effectiviteit en productiviteit van het team te laag. Onze teamcoaching en -trajecten bieden uitkomst.

Wat wij doen

Wij helpen jouw team in beweging te komen, de resultaten te verbeteren en ieder individu in het team tot zijn recht te laten komen. Zo leren jullie effectief samen te werken en dit in de toekomst vast te houden. Soms is 1 sessie genoeg, soms is meer nodig. Dat hangt af van de complexiteit van de situatie.

Neem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op om een afspraak te maken.

Wat onze aanpak succesvol maakt

 • Het ‘over-analyseren’ van problemen is niet nodig, - het analyseren van oplossingen wél
 • Oplossings- en progressie gerichte aanpak: naast onderkenning van problemen veel aandacht voor wat wél al goed gaat en voor de kwaliteiten van medewerkers binnen het team bij het vinden van oplossingen
 • Actieve betrokkenheid en van het team bij de voorbereiding
 • Een plan op maat, afgestemd op de wensen en doelen van het team
 • Aandacht voor groepsdynamiek, communicatie & aanspreken, teamrollen, (zelf)sturing en leiderschap
 • Altijd begeleiding bij het borgen van resultaten
 • Afhankelijk van de situatie ook individuele coaching naast het team traject

Klanten over hoe wij samenwerking optimaliseren

Wij ontwikkelen mensen in organisaties.
In samenwerking met u, dus altijd op maat.
Praktisch, positief en oplossingsgericht, met borging centraal.

Doelgericht communiceren

 • Duidelijk en effectief communiceren
 • Afstemmen op communicatiestijlen van anderen
 • Regie houden tijdens gesprekken
 • Omgaan met lastige situaties

Goede communicatie helpt doelen bereiken en is van groot belang tijdens het werk. Dat kan soms lastig zijn. Je kan een ander niet veranderen. Maar je kan wel invloed uitoefenen op hoe jij zelf omgaat met anderen, hoe jij je communicatie op hen afstemt en wat jij doet om je doel te bereiken.

Neem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op om een afspraak te maken.

Wat wij doen

Wij leren mensen duidelijk en effectief communiceren. Zodat moeilijke gesprekken makkelijker lopen, de boodschap overkomt en je regie kunt nemen op de uitkomst van je gesprekken. Dit kan door middel van training, coaching, (proces)begeleiding of een andere vorm. Maatwerk dus, afhankelijk de situatie en de doelstellingen.

Wat onze aanpak succesvol maakt

 • Actieve betrokkenheid van medewerkers en management bij de voorbereiding
 • Een aanpak op maat, afgestemd op jouw wensen en doelstellingen
 • Aan de slag met situaties uit de dagelijkse praktijk
 • Afwisselende werkvormen, afgestemd op diverse leerstijlen
 • Veel aandacht voor individuele vragen
 • Toepassen van het geleerde a.d.h.v. praktijkopdrachten
 • Altijd begeleiding bij de borging van de resultaten in de praktijk
 • Inzet van bewezen effectieve methodieken, zoals Organizational Behavior Management en Positieve Psychologie, voor blijvende positieve gedragsverandering

Over onze communicatietrainingen zeggen klanten

 • Frits Nieuwenhuijsen, Equity Sales Institutional Clients, NIBC Bank

  Frits Nieuwenhuijsen, Equity Sales Institutional Clients, NIBC Bank

  Met  mijn team heb ik de training Doelgericht Communiceren gevolg bij Pamela en Frank. Wij hebben geleerd hoe wij meer resultaat uit onze gesprekken halen, hoe we omgaan met weerstand en met moeilijke situaties en hoe we de regie houden tijdens onze gesprekken. Er was veel interactie en afwisseling tijdens de training, waardoor we onze aandacht er goed bij hielden. Wij zijn kritisch, dus dat wil wat zeggen.

  Tijdens de training leerden wij ook een handige intervisie methode, waardoor we er op de langere termijn mee bezig blijven. Daardoor beklijft alles beter.

 • Marloes Dijkstra, Senior HR Advisor Pricewise

  Marloes Dijkstra, Senior HR Advisor Pricewise

  Wij werken al jaren samen met Pameijer& Partners. Zij trainen onze medewerkers, onder andere op het gebied van communicatie. Ook hebben zij een aantal van onze managers getraind in managementvaardigheden en timemanagement. Hun aanpak is praktisch, inspirerend en op maat. Een aanrader dus.

Management-ontwikkeling

 • Effectief leidinggeven
 • Coachend leidinggeven
 • Leidinggeven en de HR Cyclus
 • Situationeel Leidinggeven
Leidinggevenden begeleiden, motiveren en stimuleren hun medewerkers. Hierdoor worden medewerkers in staat gesteld om resultaten te behalen. Dit vraagt specifieke inzichten en vaardigheden van het management. Dat maakt leidinggeven leuk, maar soms ook lastig.

Wat wij doen

Wij geven leidinggevenden inzicht in hun kwaliteiten en hun ontwikkelpunten. Wij helpen hun aanpak en manier van communiceren te optimaliseren, zodat zij effectievere leiders worden. Zij leren bewuste en doelgerichte keuzes te maken. Dit kan door middel van training of coaching, afhankelijk de situatie en de doelstelling.

Neem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op om een afspraak te maken.

Wat onze aanpak succesvol maakt

 • Aanpak op maat, afgestemd op de wensen en doelstellingen
 • Actieve betrokkenheid van deelnemers bij de voorbereiding
 • Aan de slag met situaties uit de dagelijkse praktijk
 • Veel aandacht voor individuele vragen
 • Afwisselende werkvormen, afgestemd op diverse leerstijlen
 • Toepassen van het geleerde a.d.h.v. praktijkopdrachten
 • Altijd begeleiding bij de borging van de resultaten in de praktijk
 • Inzet van bewezen wetenschappelijke inzichten, zoals Organizational Behavior Management en Positieve Psychologie, voor blijvende positieve gedragsverandering

Wat klanten zeggen over onze management-ontwikkeling

 • Dineke van Dolder, Directeur Stichting Trombosedienst voor Gooi en Omstreken

  Dineke van Dolder, Directeur Stichting Trombosedienst voor Gooi en Omstreken

  De trainingen en individuele coachingstrajecten van Pameijer & Partners hebben ons inzicht gegeven in ons handelen. Al snel leidde dit tot gedragsveranderingen bij onze medewerkers en de teamleiders, en zeker ook bij mijzelf. Pameijer & Partners heeft ons geholpen te groeien naar waar wij nu zijn: een goedlopende organisatie met gemotiveerde en tevreden medewerkers.

 • Peter Meijers, Pinault Marketing Support

  Peter Meijers, Pinault Marketing Support

  Mijn collega managers en ik hebben bij Pameijer en Partners een voor ons op maat gemaakt management trainingstraject gevolgd. De aanpak van trainer Frank Gupffert was praktisch en praktijkgericht. Wij werden betrokken bij de voorbereiding van het traject, ieders vragen werden in kaart gebracht en werden uitgebreid behandeld in de training.

  Alle oefeningen en onderwerpen kwamen uit onze eigen praktijk. De opdrachten die we tussendoor deden, voerden we uit met onze eigen medewerkers. Zo ervaar je meteen wat je al geleerd hebt. Na de training heeft Frank ons begeleid bij de borging, dat heb ik niet eerder meegemaakt bij een trainingsbureau. Ik ben zeer tevreden over de resultaten die ik geboekt met deze training.