Vijf tips voor doelgerichte communicatie

1 Bereid je gesprekken voor

Denk eerst na over waarom je een gesprek aangaat, welk doel je wilt bereiken en hoe je het gesprek opbouwt om je doel te bereiken. Zo kan je beter regie houden tijdens je gesprek.

2 Maak aan het begin van je gesprek een DAT

Het Doel dat jij en je gesprekpartner hebben met het gesprek
De Agenda, of de onderwerpen die je wilt bespreken
De Tijd die je daarvoor nodig denkt te hebben
Dit brengt structuur in je gesprek.

3 Luister actief

Stel vragen over wat de ander zegt en vat samen wat je hoort. Zo laat je merken dat je luistert en dat je de ander serieus neemt. Het gevolg is dat de ander ook naar jou zal luisteren en serieus neemt wat jij zegt.

4 Onderzoek ‘de vraag achter de vraag’

Wanneer iemand een vraag stelt, heb je de neiging er direct antwoord op te geven. Maar vaak interpreteer je de vraag verkeerd en heeft de ander niets aan je antwoord. Beter is eerst door te vragen naar ‘de vraag achter de vraag’. Bijvoorbeeld: ’Hoe bedoel je?’ of ‘Vanwaar je vraag?’ Aan de hand van het antwoord begrijp je de achtergrond van de vraag en kan je doelgericht antwoorden.

5 Maak concrete afspraken

Sluit je gesprek af met duidelijke afspraken, zo voorkom je misverstanden achteraf: wie, doet wat, wanneer, op welke wijze en waar.