Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT behoort tot de 3e generatie gedragstherapieën en is een wetenschappelijk bewezen effectieve methode die goed in coaching ingezet kan worden.  

Het afstemmen op idealen en kernkwaliteiten

ACT bestaat uit 5 pijlers, die nauw samenhangen met elkaar. Denk hierbij aan: aanwezig zijn in het hier en nu, ontdekken wat er echt toe doet in je leven en welke waarden jij hebt, het accepteren van en omgaan met lastige gedachten en emoties die je in de weg staan, moed ontwikkelen en in actie komen in plaats van af te wachten.

Binnen ACT is het van belang om pijnlijke gedachten en gevoelens te leren accepteren, in plaats van ze te willen veranderen. En iets wel doen terwijl het moeilijk is, dus niet wachten totdat je je lekker voelt of totdat je bijvoorbeeld je overtuigingen, weerstand of onzekerheid hebt veranderd.

Het doel van ACT is om je psychologische flexibiliteit te verhogen; van klacht naar veerkracht!

"Life is not a problem to be solved, but a mystery to be lived"