Tips voor verzuimreductie

Gedrag heeft veel invloed

Natuurlijk, ziek is ziek. Maar ziekte en verzuim zijn niet hetzelfde. De een meldt zich al ziek bij een kuchje; iedere winter drie keer. De ander werkt door tot hij instort, en is daarna vele maanden uitgeschakeld. In beide gevallen is gedrag de oorzaak van het verzuim.

Bijdrage van het management

Leidinggevenden hebben invloed op het gedrag van hun medewerkers. Die invloed is maximaal als je let op de volgende punten:

 • Zorg voor een helder verzuimbeleid
 • Zie erop toe dat de leidinggevenden dit beleid handhaven
 • Stuur effectief op gedragsverandering en motiveer jouw medewerkers
 • Versterk de vaardigheden die het management hiervoor nodig heeft met training en coaching

Met deze maatregelen behaal je grote winst. Maar er is meer:

Arbo: de fysieke voorwaarden

Een gezonde werkomgeving voorkomt uitval. Dat bereik je met de volgende zaken:

 • Veilige werkplekken
 • Ergonomisch meubilair
 • Een goede werkhouding
 • Voorkomen van fysieke overbelasting
 • Een goed klimaat
 • Voldoende en stabiele verlichting
 • Voorkomen van geluidsoverlast

Bijdragen van de bedrijfsvoering

Met een prettige werksfeer functioneren jouw medewerkers beter. En je voorkomt uitval. Let daarom op de volgende zaken:

 • Zorg voor goede planning en heldere structuren. Daarmee voorkom je stress.
 • Houd de werkdruk aanvaardbaar. Daarmee voorkom je overbelasting.