Transactionele analyse (TA)

Transactionele Analyse (TA) is een praktische methodiek die je helpt bij het veranderen van je gedachten, gedrag en manier van communiceren waardoor je kunt groeien en je relaties kunt verbeteren. TA gaat ervan uit dat ervaringen uit het verleden van invloed zijn op de keuzes die je nu maakt en op hoe je je verhoudt tot anderen. Bepaalde patronen ontstaan uit (vaak onbewuste) beslissingen die je ooit in jouw leven nam. Wanneer je je bewust wordt van dat patroon, kunnen er nieuwe besluiten genomen worden. Jouw autonomie, spontaniteit en authenticiteit kunnen daardoor groeien waardoor het makkelijker wordt om gezonde relaties met anderen aan te gaan. TA houdt zich veel bezig met de inhoud van onze communicatie en met de manier waarop we communiceren.

In coaching helpen wij je middels vragen en oefeningen inzicht te krijgen in je (oude) patronen. Hierdoor kun je bewuster gaan kiezen wat je doet: vrij van belemmerende denk- en gedragspatronen, en te reageren op een situatie in het hier-en-nu.'

Door een techniek van vragen stellen, veranderen we jouw gedachten. Dit heet ‘uitdagen van gedachten’.

Voice Dialoque

De methodiek Voice Dialogue gaat ervan uit dat we allemaal meer of minder ontwikkelde ‘ikken’ hebben. En die bepalen ons gedrag. De ene ‘ik’ heeft een belangrijkere stem dan de andere en daar kunnen we last van hebben. Veel mensen herkennen bijvoorbeeld de ‘kritische stem’ of ‘de pleaser’. Bij Voice Dialogue word je je bewust van de verschillende ikken en van welke ikken de regie overnemen en in welke situaties dit gebeurt. Als je je verschillende ikken kan herkennen en ervaren, leer je ze te sturen. Zo wordt het makkelijker om bepaalde delen van jezelf meer op de voorgrond te zetten en je zo verder te ontwikkelen. Dit helpt om stappen te zetten richting je coachdoel.

Systemisch Werk

Veel van onze (onbewuste) overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen waarin we zijn opgegroeid, waarin we leven en werken. Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in je plek in een systeem, welk systeem dat ook is. Er zijn familiesystemen, organisatiesystemen, sportteams, vriendschapsrelaties: elk systeem, of groep, of team waarin je je begeeft is te onderzoeken.

In coaching maken wij gebruik van individuele opstellingen. Door middel van poppetjes of vloerankers krijg je inzicht in jouw plek binnen het systeem en hoe jij je verhoudt tot de anderen in dat systeem. Meer begrip over die plek geeft inzicht in je belemmeringen. We zoeken samen naar verborgen patronen en dynamieken die je belemmeren in je ontwikkeling en groei. Door dit inzicht ervaar je meer ruimte en rust, waardoor je keuzes kan maken en weer in je kracht komt te staan.