Organizational Behavior Management

Organizational Behavior Management (OBM) komt uit de bedrijfskunde. Met deze wetenschappelijk onderbouwde methode verander je gedrag in jouw organisatie en verbeteren jouw bedrijfsprestaties (performance management). OBM is efficiënt en de veranderingen zijn blijvend. Dat bewijst een aantal Fortune 500-bedrijven, die deze methode al jaren succesvol gebruiken.

Gevoelig voor gevolgen

Mensen zijn gevoelig voor de gevolgen van hun daden. Die hebben meer invloed op hun handelingen dan prikkels. Het rode verkeerslicht is de prikkel om te stoppen. Maar de gevolgen van stoppen of niet stoppen — te laat komen of een boete krijgen — bepalen wat wij doen.

Sturen op consequenties

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 80 procent van ons gedrag wordt bepaald door consequenties, niet door prikkels. Gedrag dat direct voordeel oplevert zal zich gaan herhalen. Gedrag dat direct nadeel oplevert zal afnemen. De snelheid en de zekerheid van de consequenties hebben grote invloed op het herhaalgedrag.

Doelgericht motiveren

OBM is ontwikkeld vanuit deze inzichten. Deze methode leert je hoe je jouw medewerkers positief kunt motiveren door effectief te sturen op consequenties. Het belonen van gewenst gedrag speelt een belangrijke rol. Gemeende complimenten van leidinggevenden zijn bijvoorbeeld zeer effectief en verbeteren de sfeer.

Blijvend beter resultaat

Kortom: OBM levert je een positieve gedragsverandering, betere prestaties en tevreden medewerkers. Het resultaat is blijvend, want je leert zelf hoe je deze methode kunt toepassen.

Pameijer & Partners is door het OBM-expertisecentrum Adriba van de Vrije Universiteit, Amsterdam gecertificeerd om deze methodiek in te zetten.