Vijf tips voor effectieve feedback

Vijf tips voor effectieve feedback

1 Positieve feedback is ook feedback

Mensen denken bij feedback geven vaak aan kritiek leveren. Feedback geven is ook zeggen wat er goed gaat, of wat je waardeert aan de ander. Een compliment is zeer motiverend en bevordert de samenwerking en de onderlinge relatie.

2 Neem eerst even afstand voordat je feedback geeft

"Nu ga ik er wat van zeggen". Wanneer je vanuit dit gevoel feedback geeft, is de kans groot dat je toon te stevig, of aanvallend overkomt. Door je scherpe toon schiet de ander in de weerstand, of luistert niet naar je boodschap. Neem daarom eerst even ‘afstand’ van een situatie of een persoon zodat je daarna op rustige toon je feedback kan geven.

3 Geef geen persoonsgerichte feedback, maar spreek iemand aan op gedrag

Je kunt tegen een collega zeggen "dat hij niet collegiaal is". Of hij zich daarna collegiaal zal gaan opstellen is zeer de vraag. Hij weet namelijk nog niet wat hij niet goed doet (gedrag) en welke last jij daarvan hebt (het negatieve effect van dat gedrag). Wees daarom concreet, bijvoorbeeld: ‘Gisteren en eergisteren heb je mij en Janine om 17.00 uur niet geholpen met het opruimen van het keukentje. Je trok je jas aan en ging naar huis. Wij zij nog een kwartier bezig geweest met opruimen, waardoor we onze trein naar huis misten. Zou je ons de volgende keer willen helpen?'

4 Geef de ander ruimte om te reageren op je feedback

Jouw feedback kan een emotie oproepen bij de ander. Dat kan boosheid zijn, teleurstelling, verdediging en iemand kan zelfs ‘dichtklappen’ na je feedback. Wanneer dit gebeurt, is het van belang de ander de ruimte te geven om dit gevoel te uiten en op deze wijze ‘stoom af te blazen’. Hoe je dit het beste kunt doen, komt uitgebreid aan bod in onze trainingen ‘Feedback geven en ontvangen’.

5 Feedback ontvangen: vraag door tot je de feedback begrijpt

Een ander kan jou op verkeerde wijze feedback geven. De toon is aanvallend, de feedback is te veel op je persoon en niet op je gedrag gericht, of je krijgt geen ruimte om te reageren op de feedback. Toch kan het waardevolle feedback voor je zijn. Blijf daarom rustig en ‘help’ de ander de feedback concreet te maken. Vraag door wat hij precies bedoelt en vat samen wat je uit zijn opmerkingen begrijpt. Zo toon je dat je naar hem luistert en zijn feedback serieus neemt.