Rationeel-Emotieve Training (RET)

Rationeel-Emotieve Training (RET) gaat ervan uit dat we niet zozeer emotionele problemen krijgen door de gebeurtenissen in ons leven, maar door de manier waarop we over deze gebeurtenissen denken. RET ziet het denken als dé factor die bepaalt hoe we ons voelen en welk gedrag we vertonen.

Mensen laten zich vaak leiden door irrationele gedachten. Dat wil zeggen: gedachten die niet met objectieve feiten te bewijzen zijn. We zijn soms zo gewend aan deze gedachten dat we ze in eerste instantie niet herkennen als irrationeel.

RET is gericht op het veranderen van een negatieve of irrationele manier van denken. Door een techniek van vragen stellen, veranderen we jouw gedachten. Dit heet ‘uitdagen van gedachten’.

Door een techniek van vragen stellen, veranderen we jouw gedachten. Dit heet ‘uitdagen van gedachten’.

RET streeft overigens niet na dat iedereen altijd positief moet denken. Ook negatieve gevoelens naar aanleiding van een nare gebeurtenis mogen er zijn. Het gaat om realistisch denken. Het doel is dat je je beter gaat voelen en effectiever gaat handelen.

RET: anders denken = je anders voelen

RET is een goede manier om te leren relativeren en om stress te verminderen. Gedurende de coaching leer je irrationele gedachten (en jouw automatische reactie) te herkennen en om te buigen in rationele en helpende gedachten. Hierdoor krijg je weer grip op je gevoelens, leer je technieken om stress te hanteren èn om effectiever te reageren in moeilijke situaties.

Bij het ontwikkelen van RET liet de grondlegger Albert Ellis zich inspireren door de Griekse wijsgeer Epicetus die stelde:

"Het zijn niet de gebeurtenissen die de mensen angstig maken, maar slechts de wijze waarop de mensen ze bekijken…"