Krachtgericht Coachen

Krachtgericht coachen is een effectieve coachings methode gericht op het optimaal benutten van het psychologisch kapitaal' van mensen.

Het afstemmen op idealen en kernkwaliteiten

In Krachtgericht coachen worden elementen uit verschillende benaderingen gecombineerd tot een aanpak die diepgaand leren en effectief functioneren bevordert. De essentie daarvan is het afstemmen op idealen en kernkwaliteiten, maar ook de bewustwording en het aanpakken van interne belemmeringen.

De methode is gebaseerd op de positieve psychologie en de principes van ‘kernreflectie’. De grondlegger Prof. dr. Fred Korthagen heeft (internationaal) veel gepubliceerd over de theorie van kernreflectie en de praktijk van krachtgericht coachen. Wetenschappelijk onderzoek heeft de effectiviteit van deze benadering aangetoond.

"Life is not a problem to be solved, but a mystery to be lived"